Outsourcing

Outsourcing predstavuje najlepšie a najjednoduchšie riešenie ako za mesačný poplatok získať komplexný servis a preventívnu starostlivosť. Hlavné výhody nákupu služieb z vonkajších zdrojov predstavujú nižšie náklady spojené s prevádzkou, odpadá strata času pri riešení problémov vo vlastnej réžii alebo vzdelávaní zamestnancov. Zodpovednosť za problematiku nesie iný subjekt. Outsourcovať je možné takmer všetky riešenia.