Optimalizácia tlače

Optimalizácia tlače predstavuje súhrn riešení pre zníženie nákladov na tlač a zvýšenie produktivity. Vďaka návrhu nízkonákladových tlačových zariadení, ich správneho rozmiestnenia či nasadeniu monitorovacích nástrojov v spoločnosti sa zvýši kvalita tlačových služieb.
Prostredníctvom týchto nástrojov spoločnosť získa inteligentný tlačový systém, ktorý jej umožnní presne monitorovať kto, koľko a aké dokumenty vytlačil, skenoval alebo kopíroval a získa tak skutočný a podrobný prehľad o nákladoch na tlač a kopírovanie s možnosťou rozúčtovania na jednotlivých zamestnancov (alebo strediská). Optimalizáciu tlače realizujeme ako ALL IN od návrhu, prefinancovania navrhnutých tlačových zariadení, dodávok spotrebného materiálu, proaktívneho servisu a profylaktiky za pravidelný mesačný paušál.