Administratíva:

Telefón: 02 / 210 250 01

Obchodné oddelenie:

Telefón: 02 / 210 250 02

Servisná podpora:

Telefón: 02 / 210 250 03

Kancelárie Back office:

coralty s.r.o.

Kopčianska 14
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Údaje spoločnosti:

IČO : 46 765 425
DIČ : 2023567392
IČ DPH : SK2023567392

Č. účtu : 4016391980 / 7500
IBAN : SK84 7500 0000 0040 1639 1980

Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I.,
Oddiel : Sro, vložka číslo : 82938/B

Fakturačná adresa:

coralty s.r.o.

Kutlíkova 2
851 02 Bratislava
Slovenská republika