Certifikované merania

Certifikované merania štrukturovanej kabeláže pre identifikovania problémov so sieťou alebo overenie kvality trás a prípojných bodov. Výstupom je podrobná dokumentácia s výsledkami meraní.