Virtualizácia

Virtualizácia ponúka súbežný beh viacerých operačných systémov nad jedným hardwarom. Operačné systémy sa spolu delia o hardwarové prostriedky ako je procesor, pamäť, harddisky alebo sieť. Veľká výhoda je, že tieto systémy sú od seba izolované a preto pri páde jedného operačného systému nie je ovplyvnená fuknčnosť iného. Správne fungovanie zabezpečuje Hypervizor teda hlavný operačný systém, ktorého hlavnou úlohou je slúžiť ako medzivrstva medzi hardware a virtuálnymi strojmi. Hypervizor spravuje a prideľuje hardwarové prostriedky jednotlivým virtuálnym systémom. Hypervizor prideľuje určitý počet CPU/jadier, virtuálny HDD, RAM alebo iné hardwarové prostriedky nutné k behu tohto systému. Hlavné výhody sú preto zníženie nákladov na hardwarové servery a ich správu, zvýšenie dostupnosti a manažovania a bezpečnosti.