Softvér na evidenciu a správu majetku umožňuje dokonalý prehľad o majetku spoločnosti. Štruktúra vytváraných kariet majetku je flexibilná a môže obsahovať všetky relevantné údaje. Systém podporuje prácu s obrázkami a fotografiami. Softvér umožňuje jednoduché a efektívne plánovanie a vykonávanie inventarizácie majetku.