Elektronizácia dokumentov

Tzv. „bezpapierová kancelária“ umožňuje naskenovanie a uloženie firemných dokumentov v elektronickej databáze. Digitalizácia dokumentov zrýchľuje a automatizuje procesy, zaručuje prehľadnosť informácií ich evidenciu a archiváciu, zvyšuje bezpečnosť minimalizovaním rizika straty, významne znižuje náklady spojené s tlačou.